top of page

Jan Karpíšek ve své tvorbě dlouhodobě odkazuje k bytostným, osobním dialogům s okolní realitou.

Ve figurální malbě, deníkové kresbě, akční malbě či ready-made asamblážích se vyjadřuje k aktuálním otázkám

antropocentrického způsobu myšlení, jež je konfrontováno s intenzívním prožíváním sounáležitosti člověka se vším.

Retrospektivní výstava Vývěr ze sbírek, prezentující Karpíškovu tvorbu z let 1999 - 2020, se ukazuje jako prostor

k vyjádření světonázoru, jemuž dominuje snaha o průnik do podstaty reality. Zdroj inspirace nachází Karpíšek

ve východním náboženství, konkrétně prostřednictvím usebírání se a koncentrací v lotosovém květu v praxi zazenu.

Dostává se k obrazům, imaginaci a hrám lidské mysli a vědomí, které z pozice pozorovatele přetváří pozorované a naopak.

Tyto tvořivé impulzy jsou doplňovány animistickými představami přírodních forem jako bytostí.

Důležitý zdroj nachází rovněž na cestě vlastní soběšickou zahradou plnou života skrze citlivé vnímání okolních vjemů.

Hlavní osu Karpíškova tvůrčího procesu představuje oslava tvořivého principu přírodních sil, s akcentem

na neoddělitelné propojení člověka s přírodou. Figury na malbách vstupují do situací, v nichž se proměňují ve vztahu

k tělesnosti a získávají archetypální atributy tvořivé energie a životodárných sil. Vizuálně silné obrazy znázorňují

témata krajiny jako těla, těla jako stromu, živoucích organismů a identit meditujících či kráčejících zahradou,

oblékaných v křehkých kabátech nebo doprovázených symboly plodnosti. Další osu najdeme v Karpíškových performance

a interakcích, v nichž autenticky navazuje vztah s přirozenými přírodními procesy a prameny tvořivé energie.

V abstrakcích, portrétech politiků a konceptuálních dopisech včelám Karpíšek spolupracuje s včelstvy, které chová

a které nechává dotvářet započatý tvůrčí proces. V interakcích se včelami je jeho tvorba na české výtvarné scéně jedinečná.

V rámci problematiky environmentalismu nabízí cestu vnitřního dialogu a osobních vztahů k matce Zemi.

V rozhovorech s realitou pak Jan Karpíšek poukazuje na propojení mezi citlivostí k přírodě a vlastní zodpovědností

a ubírá se cestou naděje.

Radka Kaclerová

texty/bibliografie

Ateliér Tomáše Rullera 1992 / 2002, FaVU VUT Brno, 2002, ISBN 80-88675-82-0
Atelier (čtrnáctideník), 10/2002 str.5, O výstavě atelieru Malba II v Kutné hoře, Petr Vaňous, 2002
FaVU VUT Brno 1993 – 2003, FaVU Brno, 2003, ISBN 80-214-2495-8
Literární kabaret, Pavel Magda & Lukáš Henzl, Magda Printhouse, Brno, 2003
7. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2004
Contacts 2004 / 5. mezinárodní sympozium výtvarných akademií (katalog), Galerie Klatovy Klenová, 2004
České noviny, Martin Mainer Studio v Městském divadle v Brně, R. Janás, 2004
Artkontakt – studentská konfrontace, katalog 2. ročníku, Brno, 2005
IBCA 2005, str. 300,301, Národní Galerie Praha, 2005, ISBN 80-7035-301-5 (brož.)
Atelier, 16-17/2005 str.4, Druhý pohled (Mezinárodní bienále současného umění 2005), Aleš Svoboda, 2005
Atelier, 22/2005, str. 5, Čas malby Jana Karpíška, Pavel Ondračka
Bienále, bienále, bienále, Výtvarná výchova, 3-4/2006, Pavel Ondračka
Týdeník A2, 23/2006, Recenze výstavy Se Dívám/I Watch, servis, Petr Vaňous
Týdeník A2, 46/2006, Depeše (Punkwa Blues, pomalu a líně), Edith Jeřábková
Týdeník A2, 47/2006, Galerie (Vážnost a nevážnost Jana Karpíška), P. Vaňous
Atelier, 25-26/2006 (dvojčíslo) str. 11, Punkwa, Marie Haškovcová
8. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2006
4. předvánoční benefiční aukce výtvarných děl (katalog), str.11, Nadace Veronica, Brno, 2006
Bilance Arskontaktu, katalog, Brno, 2007
Atelier, 10/2007, str.5, Tekutý Arskontakt?, Helena Hradská, 2007
MF Dnes – Střední Čechy, 8.7.2007, Studenti vystavují se svým učitelem, Zdeněk Hejduk, 2007
Atelier, 21/2007, str.7, Duše v čase, Kateřina Pažoutová, 2007
Uvízli v listopadu (katalog), Galerie Dolmen, Uherské Hradiště, 2007, ISBN 978-80-254-0806-3
Nejlepší sportovci roku města Brna, průvodce večerem a aukční katalog, 2007
Cena kritiky za mladou malbu (katalog), Galerie kritiků, Praha, 2008
Atelier, 5/2008, str. 12, Cena (pěti statečných/pozůstalých) kritiků, Jitka Hlaváčková, 2008
15 let FaVU VUT v Brně, str. 50, 176, Vutium, Brno, 2008, ISBN 978-80-214-3633-6
Týdeník A2, 43/2008, Tipy, 2008
Umění a řemesla, 1-2/2008, str. 64, Legendární "makrokoule", Hana Primusová, 2008
Uvízli v listopadu II (katalog), Galerie Dolmen, Brno, 2008, ISBN 978-80-238-6546-2
Mimochodem - By the Way, Ludmila Fidlerová, Barbora Svátková, Masarykova
univerzita - Pedagogická fakulta, Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4825-6
Nový prostor, 335/2009, str.23, Svitava a hosté, Jiří Ptáček ml., 2009
Orfeus / Kniha podzemních řek (ilustrace), Václav Cílek, Dokořán, Praha, 2009, ISBN 978-80-7363-244-1
Ateliér, 23/2009, str.3, Oheňíhit (Jednou větou), 2009
909 Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009, Milan Knížák, Tomáš Vlček, Národní galerie, Praha, 2009, ISBN 978-80-7035-438-4
10. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2010
Kluci a holky, co jim to nevadí (katalog), culture83, Česká Bříza, 2010, ISBN 978-80-904550-2-3
Eko Bio (katalog), Brno, 2010
1. návštěva sbírky manželů Zemanových (katalog), Galerie Sladovna, Žatec, 2012
Tři svíce za budoucnost, str. 101-103, Václav Cílek (ed.), Novela Bohemica, Praha, 2012, ISBN 978-80-87683-02-6
Aukční katalog, Nadace Veronica, Brno, 2014
12. aukční katalog výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2014
Galerie Dole 2014, Fiducia, Ostrava, 2014, ISBN 978-80-906016-0-4
Kopřivy (katalog), Vaizard, Brno, 2015, ISBN 978-80-260-8135-7
V zahradách (ilustrace), Michaela Horynová, Šimon Ryšavý, Brno, 2015, ISBN 978-80-7354-154-5
ETCETERA 1, aukční katalog, Brno, 2015
5plus2, 24.4.2015, str.4, Výtvarníci vezmou návštěvníky výstavy k sobě na zahradu, Pavla Komárková, 2015
(webová verze: http://www.5plus2.cz/?e=MA-BRNO-M&d=24.04.2015#strana=4)
KAM v Brně, 1/2016, str.30, Brno, 2016
Hospodářské noviny, Manželé Zemanovi mají ve sbírkách umění od Houdka či Gabriela, představují ho na dvou výstavách,

http://archiv.ihned.cz/c1-65316920-galerie-sladovna-zemanovi-vystava, 3.6.2016
Aesthetica Magazine, Q+A with Czech artist Jan Karpíšek, 1.8.2016, Kate Simpson
http://www.aestheticamagazine.com/q-and-a-with-jan-karpisek/
Práce, str. 21, 89, Galerie Sam83, Česká Bříza, 2016, ISBN 978-80-87566-27-5
Reform gallery, str. 15, 19, Podrobný popis projektu, Jan Vincenec, Praha, 2016?
Literárně-kulturní časopis H_aluze, 37/podzim 2016 (čtvrtletník), Ústí nad Labem, 2016
Weles, Rozhovor s Janem Karpíškem (výtvarné horizonty), Markéta Hájková, str. 75-79,
(a tamtéž:) Pod kabátem (recenze), Susan Maly, str. 87-88, 66/2016, Brno, 2016, ISSN 1214-2948
ETCETERA 2, aukční katalog, Brno, 201613. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2016
Klíč k soběstačnosti, svazek 6, Včely a jiný hmyz na pozemku, str. 71, 72, 77, 78, Včely umělkyně, Permakultura (CS), Brno, 2016, ISBN 978-80-905108-7-6
Mirabilia in Czech Land, Contemporary Artists from Czech Republic, str. 16, 144, 145,
Imago Mundi, Luciano Benetton Collection, Cornuda, 2017 ISBN 88-99657-65-3
Slezské písně (ilustrace), Petr Bezruč, str.104, Slezské zemské muzeum, Opava, 2017, ISBN 978-80-87789-42-1
Objekt Julek (komiks, jeden z autorů), Ondřej Elbel, Větrné mlýny, Brno, 2017, ISBN 978-80-7443-248-4
Benefiční aukce pro Hospic sv. Lazara v Plzni, (aukční katalog), str.36, 77, Klatovy, 2017
Let's Hit the Road Again, Shirley Reiff Howarth, str. 9, The Humanities Exchange, USA, 2019, ISBN 978-0-943488-27-1 (paperback), ISBN 978-0-943488-26-4 (vázaná)

Moderní včelař, 7/2020, str. 33-35, Včely jsou Picasso (rozhovor), Marie Šotolová, Petr Texl, PSNV Opatovice, 26. 6. 2020, ISSN: 1214-5793
Vývěr ze sbírek (katalog), Radka Kaclerová, Michael Luetchford, Galerie Josefa Jambora, Tišnov, 2020, ISBN: 978-80-270-8169-1

Když tě slyším, jak to říkáš, tak mám v očích radost (katalog), Sráč Sam, Denisa Bytelová, Centrum pro současné umění, Praha, 2021, ISBN: 978-80-88386-03-2

https://www.jihlava.cz/v-jedne-z-nejuzsich-jihlavskych-ulic-je-vceli-jukebox/d-554690/p1=142516
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-jihlavska-galerie-predstavuje-tvorbu-jana-karpiska-a-jeho-vcel-210734
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/kultura/17944-vcely-jako-umelkyne-v-male-lazebnicke-ulici-je-k-videni-vystava-ul-v-ji-hlave-nechybi-ani-vceli-jukebox.html
https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/vceli-jukebox-v-centru-jihlavy-lide-si-mohou-poslechnout-nahravku-bzuceni-202208.html

 

projekty

Kurátor výstav v ponava.cafe (2017–2020)
Redaktor výtvarné části revue Weles (2017–2018)
Výstava 17 autorů na téma kopřivy (www.jankarpisek.com/koprivy) 06/2015
Účast na happeningu VýTěr při Týdnu výtvarné kultury v Brně, 11.3.2014
Účast na socio-uměleckém sympoziu Chaos Start 2012 ve Stříteži u Poličky
Účast na mezinárodním sympoziu Malý formát 2011 v Hodoníně
Člen skupiny Svitava (11/1/2009 – 13/3/2014)
Člen skupiny Blaze (www.blaze.cz) od 1/10/2008
Člen skupiny Punkwa (02/2005 – 10/1/2009)
Účast na mezinárodním sympoziu Doteky 2004 na Klenové
Zakladatel, organizátor a manažer Artfestu Třeboň 2004

bottom of page