top of page

Jan Karpíšek ve své tvorbě dlouhodobě odkazuje k bytostným, osobním dialogům s okolní realitou.
Ve figurální malbě, deníkové kresbě, akční malbě či ready-made asamblážích se vyjadřuje k aktuálním otázkám
antropocentrického způsobu myšlení, jež je konfrontováno s intenzívním prožíváním sounáležitosti člověka se vším.
Retrospektivní výstava Vývěr ze sbírek, prezentující Karpíškovu tvorbu z let 1999 - 2020, se ukazuje jako prostor
k vyjádření světonázoru, jemuž dominuje snaha o průnik do podstaty reality. Zdroj inspirace nachází Karpíšek
ve východním náboženství, konkrétně prostřednictvím usebírání se a koncentrací v lotosovém květu v praxi zazenu.
Dostává se k obrazům, imaginaci a hrám lidské mysli a vědomí, které z pozice pozorovatele přetváří pozorované a naopak.
Tyto tvořivé impulzy jsou doplňovány animistickými představami přírodních forem jako bytostí.
Důležitý zdroj nachází rovněž na cestě vlastní soběšickou zahradou plnou života skrze citlivé vnímání okolních vjemů.
Hlavní osu Karpíškova tvůrčího procesu představuje oslava tvořivého principu přírodních sil, s akcentem
na neoddělitelné propojení člověka s přírodou. Figury na malbách vstupují do situací, v nichž se proměňují ve vztahu
k tělesnosti a získávají archetypální atributy tvořivé energie a životodárných sil. Vizuálně silné obrazy znázorňují
témata krajiny jako těla, těla jako stromu, živoucích organismů a identit meditujících či kráčejících zahradou,
oblékaných v křehkých kabátech nebo doprovázených symboly plodnosti. Další osu najdeme v Karpíškových performance
a interakcích, v nichž autenticky navazuje vztah s přirozenými přírodními procesy a prameny tvořivé energie.
V abstrakcích, portrétech politiků a konceptuálních dopisech včelám Karpíšek spolupracuje s včelstvy, které chová
a které nechává dotvářet započatý tvůrčí proces. V interakcích se včelami je jeho tvorba na české výtvarné scéně jedinečná.
V rámci problematiky environmentalismu nabízí cestu vnitřního dialogu a osobních vztahů k matce Zemi.
V rozhovorech s realitou pak Jan Karpíšek poukazuje na propojení mezi citlivostí k přírodě a vlastní zodpovědností
a ubírá se cestou naděje.

Radka Kaclerová

Existuje něco, co lze nazvat „realitou". Ale neexistuje ve vyšších říších duchovního vědomí; existuje tady na tomto místě, nyní v tuto chvíli.
Nejde o stav, kterého je teprve třeba dosáhnout. Je to všeobjímající realita a my všichni jsme od této reality neodděleni. Jsme již její součástí.
Ona je již součástí nás. Přesto je to celek, neskládá se z částí. Vesmír je celek. Ačkoli si myslíme, že jsme od ní odděleni, nejsme.
Přestože prožíváme naše těla jako oddělená od ní, nejsou oddělená. Tuto skutečnost je téměř nemožné artikulovat slovy, ale je to skutečné.
Je to tento okamžik. Je to náš život samotný. Je to samotný vesmír. Když sedím v zazenu, zažívám tuto celistvost, tuto realitu.
Tato pravda zahrnuje všechny ostatní pravdy. Ale nelze ji pochopit pouze myslí. Nahlížejíc takto povahu sebe a světa, jsem na tomto místě volný.
Volný v tuto chvíli. Někdy jsme lapeni našimi sny. Někdy chyceni v našich vzpomínkách na to, co se stalo v minulosti.
Někdy hledáme život, který je lepší než tento, hledáme já, které je lepší než to já, kterým už jsme. Vytváříme svou vlastní nespokojenost.
A pokud máme to štěstí, že můžeme narazit na pravdu, kterou našel Buddha, můžeme i my složit nohy na polštáři,
sedět s tělem drženým ve svislé poloze a objevit pro sebe, že jsme právě tady, na tomto místě. Že žijeme právě v tuto chvíli.
A zažíváme stejný stav, jaký zažíval Buddha před více než 2000 lety.

Mike Eido Luetchford

Takto popisuje praxi učitel buddhismu, u kterého jsem po letech hledání duchovní metody celostního zažívání reality od roku 2010
zakotvil jako jeho žák. Jednotu reality, kterou si lidské vědomí zvyklo rozdělovat a klasifikovat na spoustu částí a vzájemně se překrývajících kategorií,
se neustále učím znovu přímo zakoušet. Třeba při chůzi mezi horní zahradou, kde bydlím, a dolní zahradou, kde bydlí moje včely.
Cestou zdravím Bytost tvořenou Červenými vrchy severně nad Brnem. Když na dolní zahradě u potoka otevřu úl, vnímám jeho vůni,
v době plodování podobnou vůni kynutého těsta, poslouchám hučení včelstva a šumot včelek pohybujících se po plástech,
žvýkám kus panenského vosku s čerstvým lipovým nektarem anebo kousek propolisu z olší odškrábnutého z kraje rámku.
Hledám mezi hemžícími se dělnicemi a trubci matku, abych ji vychytil do poklopky a vytvořil smetenec včel jako zárodek nové včelí rodiny.
Učím se duchapřítomnosti i ve stresu, když jsem zavalen prací nebo náhlými potřebami svých tří synů. Všechno to se odráží v mojí malbě,
která byla v začátcích sycena idealistickým panteismem a ezoterickým pojetím permakultury. Někdy figurálně vypráví o konkrétních momentech
probuzení, jindy filozofuje v polohách metafor, gestické abstrakce nebo akční malby. Zahrnuju do své tvorby přímo i další procesy,
které jsou součástí mé reality. Spolupracuju se včelami, které vykousávají kresby a texty, vložené do úlu a staví na nich dílo z vosku nebo propolisu.
Někdy šibalsky provokuju diváky, když nechám včely vykousávat portréty politiků, ke kterým se váží silné a antagonistické vášně.
Hlavně ale vnímám včelí interakci jako projev jejich přirozené činnosti, v kontrastu s tím je lidské přemyšlování nadbytečné.
Včely odpovídají na kóany svou prací. Vznik některých artefaktů vědomě připravím já, některé ready-made objevím na zahradě,
jako například plachetku zakrývající sud na dešťovou vodu, aby se v ní netopili ptáci. Tu pomalovala přitékající voda ze svodu, špína
a hnilobné procesy mikroorganismů, které vytvořily působivou dračí scenérii. Ve své tvorbě opakovaně poukazuju na mysl samotnou,
která kupodivu může nahlédnout své vlastní rozlišování, hranice a omezenost a tím se na chvíli pobavit a poučit.

Jan Karpíšek


texty/bibliografie

Tady a teď! (katalog ke skupinové výstavě z roku 2021), Dům umění města Brna, 2023, ISBN 978-80-7009-201-9
https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/vceli-jukebox-v-centru-jihlavy-lide-si-mohou-poslechnout-nahravku-bzuceni-202208.html
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/kultura/17944-vcely-jako-umelkyne-v-male-lazebnicke-ulici-je-k-videni-vystava-ul-v-ji-hlave-nechybi-ani-vceli-jukebox.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-jihlavska-galerie-predstavuje-tvorbu-jana-karpiska-a-jeho-vcel-210734
https://www.jihlava.cz/v-jedne-z-nejuzsich-jihlavskych-ulic-je-vceli-jukebox/d-554690/p1=142516

Artalk, Rozhovor s Denisou Bytelovou and Sráčem Samem, Alžběta Cibulková, 8.12.2021
https://artalk.info/news/denisa-bytelova-a-srac-sam-neboj-se-vzdyt-se-nic-nestalo
Když tě slyším, jak to říkáš, tak mám v očích radost (katalog), Sráč Sam, Denisa Bytelová, Centrum pro současné umění, Praha, 2021,

ISBN 978-80-88386-03-2
Vývěr ze sbírek (katalog), Radka Kaclerová, Michael Luetchford, Galerie Josefa Jambora, Tišnov, 2020, ISBN: 978-80-270-8169-1
Foto report z výstavy, Martina Schneiderová, 23.8.2020 - https://artalk.info/news/jan-karpisek-v-galerii-josefa-jambora-v-tisnove
Moderní včelař, 7/2020, str. 33-35, Včely jsou Picasso (rozhovor), Marie Šotolová, Petr Texl, PSNV Opatovice, 26. 6. 2020, ISSN 1214-5793
Let's Hit the Road Again, Shirley Reiff Howarth, str. 9, The Humanities Exchange, USA, 2019, ISBN 978-0-943488-27-1 (paperback),
ISBN 978-0-943488-26-4 (vázaná)
Benefiční aukce pro Hospic sv. Lazara v Plzni, (aukční katalog), str.36, 77, Klatovy, 2017
Objekt Julek (komiks, jeden z autorů), Ondřej Elbel, Větrné mlýny, Brno, 2017, ISBN 978-80-7443-248-4
Slezské písně (ilustrace), Petr Bezruč, str.104, Slezské zemské muzeum, Opava, 2017, ISBN 978-80-87789-42-1
Imago Mundi, Luciano Benetton Collection, Cornuda, 2017 ISBN 88-99657-65-3
Mirabilia in Czech Land, Contemporary Artists from Czech Republic, str. 16, 144, 145,
Klíč k soběstačnosti, svazek 6, Včely a jiný hmyz na pozemku, str. 71, 72, 77, 78, Včely umělkyně, Permakultura (CS), Brno, 2016,

ISBN 978-80-905108-7-6
ETCETERA 2, aukční katalog, Brno, 201613. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2016
Weles, Rozhovor s Janem Karpíškem (výtvarné horizonty), Markéta Hájková, str. 75-79,
(a tamtéž:) Pod kabátem (recenze), Susan Maly, str. 87-88, 66/2016, Brno, 2016, ISSN 1214-2948
Literárně-kulturní časopis H_aluze, 37/podzim 2016 (čtvrtletník), Ústí nad Labem, 2016
Reform gallery, str. 15, 19, Podrobný popis projektu, Jan Vincenec, Praha, 2016?
Práce, str. 21, 89, Galerie Sam83, Česká Bříza, 2016, ISBN 978-80-87566-27-5
Aesthetica Magazine, Q+A with Czech artist Jan Karpíšek, 1.8.2016, Kate Simpson - http://www.aestheticamagazine.com/q-and-a-with-jan-karpisek/
Hospodářské noviny, Manželé Zemanovi mají ve sbírkách umění od Houdka či Gabriela, představují ho na dvou výstavách,
http://archiv.ihned.cz/c1-65316920-galerie-sladovna-zemanovi-vystava, 3.6.2016
KAM v Brně, 1/2016, str.30, Brno, 2016
5plus2, 24.4.2015, str.4, Výtvarníci vezmou návštěvníky výstavy k sobě na zahradu, Pavla Komárková, 2015
http://www.5plus2.cz/?e=MA-BRNO-M&d=24.04.2015#strana=4
ETCETERA 1, aukční katalog, Brno, 2015
V zahradách (ilustrace), Michaela Horynová, Šimon Ryšavý, Brno, 2015, ISBN 978-80-7354-154-5
Kopřivy (katalog), Vaizard, Brno, 2015, ISBN 978-80-260-8135-7
Galerie Dole 2014, Fiducia, Ostrava, 2014, ISBN 978-80-906016-0-4
12. aukční katalog výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2014
Aukční katalog, Nadace Veronica, Brno, 2014
Tři svíce za budoucnost, str. 101-103, Václav Cílek (ed.), Novela Bohemica, Praha, 2012, ISBN 978-80-87683-02-6
1. návštěva sbírky manželů Zemanových (katalog), Galerie Sladovna, Žatec, 2012
Eko Bio (katalog), Brno, 2010
Kluci a holky, co jim to nevadí (katalog), culture83, Česká Bříza, 2010, ISBN 978-80-904550-2-3
10. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2010
909 Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009, Milan Knížák, Tomáš Vlček, Národní galerie, Praha, 2009,
ISBN 978-80-7035-438-4
Ateliér, 23/2009, str.3, Oheňíhit (Jednou větou), 2009
Orfeus / Kniha podzemních řek (ilustrace), Václav Cílek, Dokořán, Praha, 2009, ISBN 978-80-7363-244-1
Nový prostor, 335/2009, str.23, Svitava a hosté, Jiří Ptáček ml., 2009
Mimochodem - By the Way, Ludmila Fidlerová, Barbora Svátková, Masarykova
univerzita - Pedagogická fakulta, Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4825-6
Uvízli v listopadu II (katalog), Galerie Dolmen, Brno, 2008, ISBN 978-80-238-6546-2
Umění a řemesla, 1-2/2008, str. 64, Legendární "makrokoule", Hana Primusová, 2008
Týdeník A2, 43/2008, Tipy, 2008
15 let FaVU VUT v Brně, str. 50, 176, Vutium, Brno, 2008, ISBN 978-80-214-3633-6
Atelier, 5/2008, str. 12, Cena (pěti statečných/pozůstalých) kritiků, Jitka Hlaváčková, 2008
Cena kritiky za mladou malbu (katalog), Galerie kritiků, Praha, 2008
Nejlepší sportovci roku města Brna, průvodce večerem a aukční katalog, 2007
Uvízli v listopadu (katalog), Galerie Dolmen, Uherské Hradiště, 2007, ISBN 978-80-254-0806-3
Atelier, 21/2007, str.7, Duše v čase, Kateřina Pažoutová, 2007
MF Dnes – Střední Čechy, 8.7.2007, Studenti vystavují se svým učitelem, Zdeněk Hejduk, 2007
Atelier, 10/2007, str.5, Tekutý Arskontakt?, Helena Hradská, 2007
Bilance Arskontaktu, katalog, Brno, 2007
4. předvánoční benefiční aukce výtvarných děl (katalog), str.11, Nadace Veronica, Brno, 2006
8. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2006
Atelier, 25-26/2006 (dvojčíslo) str. 11, Punkwa, Marie Haškovcová
Týdeník A2, 47/2006, Galerie (Vážnost a nevážnost Jana Karpíška), P. Vaňous
Týdeník A2, 46/2006, Depeše (Punkwa Blues, pomalu a líně), Edith Jeřábková
Týdeník A2, 23/2006, Recenze výstavy Se Dívám/I Watch, servis, Petr Vaňous
Bienále, bienále, bienále, Výtvarná výchova, 3-4/2006, Pavel Ondračka
Atelier, 22/2005, str. 5, Čas malby Jana Karpíška, Pavel Ondračka
Atelier, 16-17/2005 str.4, Druhý pohled (Mezinárodní bienále současného umění 2005), Aleš Svoboda, 2005
IBCA 2005, str. 300,301, Národní Galerie Praha, 2005, ISBN 80-7035-301-5 (brož.)
Artkontakt – studentská konfrontace, katalog 2. ročníku, Brno, 2005
České noviny, Martin Mainer Studio v Městském divadle v Brně, R. Janás, 2004
Contacts 2004 / 5. mezinárodní sympozium výtvarných akademií (katalog), Galerie Klatovy Klenová, 2004
7. aukční salon výtvarníků (katalog), Nadace Charty 77, Praha, 2004
Literární kabaret, Pavel Magda & Lukáš Henzl, Magda Printhouse, Brno, 2003
FaVU VUT Brno 1993 – 2003, FaVU Brno, 2003, ISBN 80-214-2495-8
Atelier (čtrnáctideník), 10/2002 str.5, O výstavě atelieru Malba II v Kutné hoře, Petr Vaňous, 2002
Ateliér Tomáše Rullera 1992 / 2002, FaVU VUT Brno, 2002, ISBN 80-88675-82-0projekty

Kurátor výstav v ponava.cafe (2017–2020)
Redaktor výtvarné části revue Weles (2017–2018)
Výstava 17 autorů na téma kopřivy, 06/2015
Účast na happeningu VýTěr při Týdnu výtvarné kultury v Brně, 11.3.2014
Účast na socio-uměleckém sympoziu Chaos Start 2012 ve Stříteži u Poličky
Účast na mezinárodním sympoziu Malý formát 2011 v Hodoníně
Člen skupiny Svitava (11/1/2009 – 13/3/2014)
Člen skupiny Blaze (www.blaze.cz) od 1/10/2008
Člen skupiny Punkwa (02/2005 – 10/1/2009)
Účast na mezinárodním sympoziu Doteky 2004 na Klenové
Spoluzakladatel a manažer Artfestu Třeboň 2004

bottom of page